Michael Svane, direktør i DI Transport.

DI: Mobilitet er drivkraften

Europa og Danmark er på jagt efter øget vækst, og økonomien skal op i højere omdrejninger. Ifølge DI handler det i høj grad om mobilitet. ”Der er mange ingredienser i opskriften på fornyet vækst, men en af grundbestanddelene er mobilitet. …

http://transport.di.dk/

Hvor er infrastrukturen
på vej hen?

Magnus Heunicke, Transportminister. Foto: Folketinget

En rapport fra Finansministeriet har netop vist, at investeringerne på transportområdet i disse år ligger på et historisk højt niveau. Hvad er de politiske visioner bag, og hvad vil fremtiden – måske – bringe? Vi har spurgt transportministeren og Folketingets …

Grønnere byer med bedre kollektiv transport

Aarhus får en grønnere midtby, når letbanen åbner i 2017. Her lægges grunden til skinnerne i Banegraven. Foto: Jens Hasse

Bæredygtig byudvikling er tæt forbundet med trafik og mobilitet. I regionernes og kommunernes udspil og mobilitetsplaner ser man et ønske om at bringe de forskellige transportformer i tæt samspil. Danske Regioner har i de senere år haft særlig fokus på …

Den danske jernbane er
under omvæltning

De nye banelegemer dimensioneres til 250 km/t, og opgraderingerne skal i videst mulig omfang tillade op til 200 km/t.

Politiske visioner og behov for modernisering har udløst tocifrede milliardbudgetter, som Banedanmark og operatørerne skal bruge af i de kommende år. Dansk know-how og langsigtede strategier er vigtige parametre for fremtidens vækst og udvikling, lyder det fra Banebranchen. I 2030 …

http://transport.di.dk/

Vigtige etaper på Sjælland

Danmarks motorvejsnet udbygges yderligere med midler fra Infrastrukturfonden. Foto: Vejdirektoratet

Udbygningen af det sjællandske motorvejsnet fortsætter med vigtige bindeled mod Kalundborg og Næstved. Trængselsproblemer og fremtidige vækstmuligheder er tunge bevæggrunde for politiske beslutninger om at udføre en ny etape af Kalundborgmotorvejen og forbinde Sydmotorvejen med Næstved. De to projekter tegner …

Stigende aktivitet stiller
heldigvis stigende krav

Entreprenørerne kan glæde sig over en høj og stigende aktivitet med stor efterspørgsel.

Selv om der allerede nu er stor efterspørgsel ikke mindst på grund af de store statslige infrastrukturopgaver – Femernforbindelse og København-Ringsted banen f.eks. – har entreprenørerne meget at leve op til: Udbuddene bliver større og kræver meget mere ansvar, og …

Udbud er vejen til
vækst på jernbanen

Foto: Arriva

Hvis flere store strækninger af den danske jernbane sendes i udbud, vil dette kunne løse en række problemer for jernbanen og være med til at bane vej for politiske vækstmål frem mod 2030, mener brancheforeningen Dansk Tog. Med midler fra …

Et skarpt blik på
de nye svovlkrav

Det er endnu uvist, om de nye strenge svovlregler for skibe vil flytte gods fra søtransport til lastbiler. Danske Havne følger udviklingen tæt og ønsker samtidig, at der skal være samme kontrol i alle lande, ligesom rammebetingelserne generelt skal give …

Stærk satsning på
elektrisk transport

Foto: Henrik Petit, Post Danmark

PostNord, som også omfatter Post Danmark, har et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 40 procent i 2020 og er allerede godt på vej. I Danmark vil en stærk satsning på el-køretøjer fra cykler til varebiler yderligere sætte fart …

Region Sjælland tænker stort

Erhvervspræsentation
Regionsrådsformand Jens Stenbæk.

God infrastruktur skaber vækst og udvikling. Derfor arbejder Region Sjælland målrettet på at få en fast forbindelse over Kattegat og en ny motorvej på tværs af Sjælland. ”En fast Kattegatforbindelse og et bedre vejnet vil være en kraftig vækstdriver, ikke …

”En fast forbindelse er
en god forretning.”

Erhvervspræsentation
En forbindelse på Øresunds smalleste sted vil skabe og sprede vækst i hele Øresundsregionen.

Den vil ikke bare gøre en stor forskel for Øresundsregionen. En forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er et nordeuropæisk anliggende med stor betydning for det skandinaviske transportsystem og vil bidrage til at øge konkurrenceevnen. Det mener Erik Østergaard, administrerende direktør …