Banedanmark baner vej til Ringsted og Femern

Tekst: Jess Ulrik Verge

Kong Frederik den 9.’s Bro udvides til to spor.Køge Nord Station inde i gangbroen.


Nu er der fuld damp på anlægsarbejdet mellem København og Ringsted, der skal indgå i Timeplansmodellen, og i andet halvår går maskinerne i jorden for at give plads til to spor mod Femern.

I 2018 vil Danmarks første højhastighedstog suse afsted med op til 250 km/t mellem København og Ringsted. Strækningen bliver en vigtig del af Timeplansmodellen, der skal skabe kortere rejsetider i Danmark.
I slutningen af 2021 sættes farten op til 200 km/t fra Ringsted til Rødby, hvor togene kan køre videre til Tyskland gennem Femern-tunnelen. Det skal bringe 3,6 millioner mennesker i Øresundsregionen tættere på det europæiske kontinent.
Men først skal der flyttes jord, støbes beton, lægges spor, føres kørestrøm og bygges signalsystemer i et omfang, som ikke tidligere er set i dansk jernbanehistorie.
Den store bygherre er Banedanmark, der inden for en budgetramme på ca. 19 milliarder kroner skal føre projekterne frem til det punkt, hvor operatørerne kan tage de nye baner i brug.

Projektdirektør Jan Schneider-Tilli. Foto: Peter Elmholt

Projektdirektør Jan Schneider-Tilli. Foto: Peter Elmholt

Godt i gang på Ringsted-banen
Fra København til Ringsted via Køge anlægges en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane.
“Mange anlægsprojekter er i gang – og få er endda næsten færdige – og frem til og med 2016 står projektet i anlægsarbejdernes tegn”, siger projektdirektør Jan Schneider-Tilli.
Et enkelt projekt er dog endnu i udbudsfasen, nemlig konstruktionen af Køge Nord Station med bl.a. perroner, fodgængerbro, trapper, elevatorer og elektrisk perronudstyr. Projektet vil blive udliciteret i begyndelsen af 2015.
Den politisk bestilte VVM-undersøgelse for en østlig udfletning ved Ringsted vil være klar og indgå i et samlet beslutningsoplæg ultimo 2015, hvorefter der politisk træffes beslutning om, hvordan den nye bane skal tilsluttes den eksisterende.
“Indtil videre arbejder vi med den løsning, som er en del af den eksisterende anlægslov, hvilket indebærer en simpel tilslutning af sporene uden større broanlæg,” oplyser Jan Schneider-Tilli.
Efter 2016 kommer baneteknikken – det vil sige spor, strømforsyning og signalanlæg – og i sidste halvdel af 2018 gennemføres en samlet test af anlægget.

Projektdirektør Jens Ole Kaslund. Foto: Peter Elmholt

Projektdirektør Jens Ole Kaslund. Foto: Peter Elmholt

Bro og stationer i udbud
Strækningen fra Ringsted til Femern-tunnellen skal også elektrificeres, og banen vil blive opgraderet til 200 km/t. Samtidig sikres bedre faciliteter for godstogstrafikken.
Det betyder bl.a., at der skal lægges et ekstra spor mellem Vordingborg og Holeby og bygges 1000 meter lange overhalingsspor ved Rødby, Orehoved og Glumsø.
“Vi arbejder på fuld kraft for at få alle aftaler i hus, men kan ikke sætte mere fysisk aktivitet i gang, før vi har en anlægslov. Den skal fremlægges i Folketinget i februar og ventes vedtaget inden sommerferien,” siger projektdirektør Jens Ole Kaslund.
Blandt broprojekterne er Kong Frederik den 9.’s Bro den sidste til at komme i udbud. Prækvalifikationsfristen er den 27. januar, og arbejdet består i at opføre en ny bro ved siden af den eksisterende for at få to spor over sundet.
“De sidste projekter, der skal i udbud, er arbejdet på de stationer, som vi er nødt til at bygge om. Projekterne kommer i udbud i begyndelsen af 2015, og vi forventer, at aftalerne er i hus primo 2016,” siger Jens Ole Kaslund.
Disse projekter omfatter Nørre Alslev, Eskilstrup, Lundby og Glumsø, hvor perronerne skal justeres.
Desuden kommer der en helt ny station på landkortet. I november blev der nemlig opnået politisk enighed om at bygge et sidste stop inden Tyskland. Det bliver Holeby Station, der senest vil være færdig, når Femernforbindelsen åbner.

Der er lukket for kommentarer.