DI: Mobilitet er drivkraften

Tekst: Lise Evald Hansen
Foto: Miklos Szabo / Øresundsbron

Foto: Miklos Szabo / Øresundsbron

Europa og Danmark er på jagt efter øget vækst, og økonomien skal op i højere omdrejninger. Ifølge DI handler det i høj grad om mobilitet.

”Der er mange ingredienser i opskriften på fornyet vækst, men en af grundbestanddelene er mobilitet. Og fundamentet for mobilitet er infrastruktur og transport.” Sådan siger Michael Svane, direktør i DI Transport, og fortsætter:
”Infrastrukturen er mobilitetens hardware og består af de veje, broer, jernbaner, havne og lufthavne, som binder os sammen lokalt/regionalt, nationalt og internationalt. Softwaren er de transportmidler, der gør os mobile, altså vores biler, forskellige togbaner samt skibe og fly.”
Michel Svane er ikke i tvivl om, at øget vækst hænger uløseligt sammen med vores evne til hele tiden at sikre og udbygge mobiliteten.
”Der går en lige linje fra Brande til Bei­jing, når danske virksomheder skal sælge deres varer og ydelser på det kinesiske marked. Det kræver tilgængelighed, som igen kræver en god, trafikal infrastruktur og et effektivt transportsystem. På samme måde er hurtig transport vigtig, når dansk eksport og import skal ind og ud for eksempel via havnen i Aarhus eller over den dansk-tyske grænse.”

Michael Svane, direktør i DI Transport.

Michael Svane, direktør i DI Transport.

Mobilitet på tværs af grænser
DI er ikke i tvivl om, at behovet for at binde Danmark sammen kun vil vokse i fremtiden. Det kræver samarbejde på tværs af landegrænserne, slår Michael Svane fast.
”Vi ser et stort behov for styrket samarbejde mellem EU og medlemslandene om at skabe den mobilitet, der kan sikre os gevinsterne af det indre marked. Samtidig ønsker vi større fokus på at skabe sammenhæng mellem investeringer i infrastrukturen i de nordiske lande. Ligesom den faste forbindelse over Femern Bælt vil støtte den vitale transportkorridor mellem Skandinavien og resten af Europa, er der behov for, at vi kigger på den såkaldte Jyllandskorridor, som binder Norge sammen med Jylland og Tyskland.”

Kloge og smarte investeringer
Men investeringer i infrastrukturen er ikke nok i sig selv. Det er afgørende, at vi investerer vores penge klogt, mener Michael Svane og uddyber:
”Investeringerne skal både lægges i ny infrastruktur og i at sikre bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur. Vi skal holde fast i de investeringer, som giver det størst mulige afkast rent samfundsmæssigt. Fokus er nu på de såkaldte bredere økonomiske effekter, som opstår, når virksomheder får mulighed for større samarbejde eller adgang til en større arbejdsstyrke. Transportministeriets analyse af Storebæltsforbindelsen viser, at den gevinst kan være rigtig stor, for Storebælt næsten en faktor 10.”
Fremtidige investeringer skal både udnytte de teknologiske fremskridt, understøtte omstillingen til et samfund uden fossile brændstoffer, tage hensyn til klimaet og spille sammen med den digitale og energimæssige infrastruktur, siger Michael Svane og slår fast, at den øgede mobilitet er et fælles projekt for alle og kræver et dygtigt og klogt samspil mellem både politikere, virksomheder og borgere.

Der er lukket for kommentarer.