”En fast forbindelse er
en god forretning.”

En forbindelse på Øresunds smalleste sted vil skabe og sprede vækst i hele Øresundsregionen.

En forbindelse på Øresunds smalleste sted vil skabe og sprede vækst i hele Øresundsregionen.

hh_HH-gruppen_cirkel_staendeDen vil ikke bare gøre en stor forskel for Øresundsregionen. En forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er et nordeuropæisk anliggende med stor betydning for det skandinaviske transportsystem og vil bidrage til at øge konkurrenceevnen. Det mener Erik Østergaard, administrerende direktør for brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik og formand i netværket HH-gruppen.

”Naturligvis vil de fleste se Øresundsregionen som den store vinder ved en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør,” siger Erik Østergaard. Men det er langt fra et retvisende billede. Landspolitisk er en HH-forbindelse meget interessant, da en stærkere Øresundsregion vil være en vækstmotor for hele Skandinavien. Ikke mindst København er afhængig af øget vækst, for at sikre en konkurrencedygtig økonomisk udvikling.

Et større sammenhængende marked
”Når en togrejse mellem København og Helsingborg kun tager 30 minutter vil virksomhederne få lettere ved at rekruttere arbejdskraft og borgerne får langt flere valgmuligheder i forhold til boliger, oplevelser og jobs.”
”Desuden vil de positive integrationseffekter som hidtil har været koncentreret omkring Øresundsbroen brede sig ud til hele Øresundsregionen, når cirklen sluttes.”

Erik Østergaard, formand i netværket HH-gruppen.

Erik Østergaard, formand i netværket HH-gruppen.

Hvordan kan projektet finansieres?
”Der findes allerede i dag flere investorer, som er meget interesserede i projektet. Vi har set forskellige analyser, som uafhængigt af hinanden viser, at forbindelsen kan tilbagebetale sig selv i løbet af 24 år. Det er en meget god investering. Med brugerbetaling på et niveau, der svarer til Øresundsbroen, kan en fast HH-forbindelse faktisk finansieres uden at skulle konkurrere med andre kommende store infrastrukturanlæg om nationale anlægsmidler.”
”Jeg anser projektet for at være økonomisk meget bæredygtigt,” pointerer Erik Østergaard.

Hvor stort er behovet i Danmark?
”Det er stort og vil stige yderligere,” siger Erik Østergaard.
”Når Fehmern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland åbner, kommer vi til at se store ændringer i transportmønstret. Når den står klar 2021, vil langt mere trafik mellem Syd- og Centraleuropa og de nordiske lande gå via Fehmernforbindelsen. Dette vil skabe yderligere pres på trafikafviklingen på tværs af Øresund.”
”Allerede i dag er der i Danmark planer om en større udvidelse af trafikkapaciteten mellem Helsingør og København. Denne udvidelse er nødvendig for blot at håndtere de nuværende udfordringer og den lokale og regionale trafik. En ny fast forbindelse over Øresund vil være med til at løse de fremtidige flaskehalsproblemer og sikre en robust trafikafvikling i hele Øresundsregionen,” slutter Erik Østergaard.

HH-gruppen
HH-gruppen
HH-gruppen er et netværk med erhvervsliv, interesseorganisationer og offentlige aktører fra Danmark og Sverige. Netværket er sat i verden for at sikre vækst og beskæftigelse i Øresundsregionen. Formålet er at arbejde for en fælles dansk-svensk beslutning om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Flere end 50 medlemmer
I styregruppen sidder Dansk Transport og Logistik, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne, Region Hovedstaden, samt Helsingør Kommune og Helsingborgs stad.
Vores medlemmer tæller flere end 50 kommuner, organisationer og virksomheder, som mener, at en fast forbindelse er afgørende for at bevare en konkurrencedygtig region.

Helsingør Kommune
Ronald Hansen
www.hh-gruppen.org(+45) 49 28 23 72
E-mail: rha11@helsingor.dk
www.hh-gruppen.org

Der er lukket for kommentarer.