Gevinsten ved infrastruktur­projekter større end antaget

Tekst: Lise Evald Hansen
Den ekstra gevinst for landsdelene. Grafik: Incentive

Den ekstra gevinst for landsdelene. Grafik: Incentive

Martin H. Thelle, Copenhagen Economics. Foto: Copenhagen Economics

Martin H. Thelle, Copenhagen Economics. Foto: Copenhagen Economics

Et nyt debatoplæg lavet for Transportministeriet viser, at gevinsten ved trafikale infrastrukturprojekter er større end hidtil antaget. Den nuværende beregningsmetode udelader nemlig de såkaldt ”bredere økonomiske effekter” – og de har stor betydning.

Det er blandt andet udeladte effekter på vare- og servicemarkedet, på arbejdsmarkedet og på virksomhedernes produktivitet, der gør en stor forskel, fortæller en af økonomerne bag oplægget, Martin H. Thelle fra Copenhagen Economics:
”I den traditionelle beregningsmetode antager vi nogle ting, som vi nu ved, er urealistiske, som at prisen på en vare altid kun er den faktiske produktionspris. Samtidig kan vi se i udlandet, at det er rimeligt at kigge bredere, når vi taler om effekten af et projekt. For eksempel har det betydning for en virksomheds produktivitet, om den ligger i nærheden af andre virksomheder i et tæt befolket område eller ej.”

Thomas Odgaard, Incentive. Foto: Incentive

Thomas Odgaard, Incentive. Foto: Incentive

Større gevinst over 50 år
Især i Storbritannien har man længe tænkt bredere, når de samfundsmæssige effekter af en investering skulle vurderes. Men hvad ville en tilsvarende tilgang betyde for os i Danmark, helt konkret? For at give et bud, har direktør Thomas Odgaard fra Incentive regnet på den samfundsøkonomiske gevinst ved Storebæltsforbindelsen.
”Over en periode på 50 år ser vi en øget gevinst på 17 %, når vi tager de bredere effekter med”, fortæller han.
”Gevinsten kommer, fordi det er blevet billigere og hurtigere at rejse over Storebælt, så forbindelsen har rykket os tættere sammen. Når vi sammenligner med lignende projekter i udlandet, kan vi se, at en øget gevinst på omkring 20 % slet ikke er ualmindelig. Og med Storebæltsforbindelsen er det interessant, at den øgede gevinst stort set er ligeligt fordelt mellem Jylland, Fyn og Sjælland, så forbindelsen er altså en fordel for hele landet.”

Poul Andersen, Hærvejskomitéens formand. Foto: Folketinget

Poul Andersen, Hærvejskomitéens formand. Foto: Folketinget

Giver et andet perspektiv
De to rapporter ligger nu hos en gruppe i Transportministeriet, som arbejder med fremtidens samfundsøkonomiske beregningsmetoder. Det arbejde, synes Hærvejskomitéens formand, Poul Andersen, er meget interessant:
“Den øgede gevinst er en interessant pointe for beslutningerne om fremtidens infrastruktur. I forvejen har Hærvejsmotorvejen en høj samfundsforrentning, men almindelig sund fornuft taler for en endnu større og bredere effekt. Det ville være godt at få analyseret nærmere, så vi kan få flere konkrete data på bordet,” siger han.
De bredere økonomiske effekter giver et andet perspektiv på større infrastrukturprojekter, så både Thomas Odgaard og Martin H. Thelle mener, de skal tages med i fremtidige overvejelser.
”Selv om vi stadig ikke er helt sikre på størrelsen af effekten, så er den i hvert tilfælde ikke nul,” slår Martin H. Thelle fast.
”Som Einstein sagde, så er det bedre at ramme nogenlunde rigtigt end absolut forkert. Beregningerne er allerede nu godt nok underbygget til, at vi fremover også skal lave et bud i den forsigtige ende på den øgede gevinst, som de bredere effekter giver.”

Der er lukket for kommentarer.