Korridoren er fyldt
med optimisme

Tekst: Finn Bruun

korridor_Femern_1493_FEM_ill_2_portal_Lolland_ico_260613

Der er udsigt til fremdrift i den store transportkorridor mellem Skandinavien og Centraleuropa. Dels rykker Femern-forbindelsen nu tæt på vedtagelse med aktuelt forbedrede budgetudsigter og dels er Malmø, København og Hamborg på mærkerne.

Informationsdirektør Ajs Dam, Femern A/S.

Informationsdirektør Ajs Dam, Femern A/S.

Både Malmø, København og Hamborg har blikket rettet mod de nye samspilsmuligheder, som åbnes i kraft af Femern-tunnelen.
Allerede efter sommerferien 2015 ventes gravearbejdet med Femern Bælt-tunnelen at gå i gang. Således er de største kontrakter på plads og kommunikationsdirektør Ajs Dam, Femern A/S understreger, at anlægsloven fremlægges i februar på baggrund af et budget baseret på markedsprisen. Den tyske myndighedsgodkendelse ventes til sommer 2015.
Han fremhæver, at projektet er høj-prioriteret af EU og således kan forvente at få 18 procent af anlægsudgifterne dækket i stedet for 10 pct. som ellers beregnet. Samtidig gør lavere renter projektet endnu mere solidt samtidig med, at de nye, grundige trafikprognoser viser, at trafiktallene holder niveauet fra for 12 år siden, dog med lidt flere lastbiler.
Adm. direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Adm. direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Forbedringerne gør, at forbindelsen kan tilbagebetales på mellem 32 og 37 år i stedet for 39 år.
Samtidig har adm. direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, en stærk forventning om, at den højklassede transportkorridor mellem København og Hamborg i kraft af den hurtige tilgang vil skabe erhvervsudvikling på begge sider af korridoren:
”Mange af kommunerne på den danske side har lagt meget store erhvervsarealer ud i de motorvejsnære omgivelser bl.a. fordi den hurtige adgang til infrastrukturen er attraktiv for især logistikerhverv og fødevareindustri. Byggeperioden frem til 2021 skal med de mange forventede regionale arbejdspladser kickstarte en mere blivende erhvervsudvikling i Region Sjælland” siger han.

Københavns fokus

Københavns overborgmester, Frank Jensen.

Københavns overborgmester, Frank Jensen.

Københavns overborgmester Frank Jensen glæder sig over, at det danske lovforslag om Femern Bæltforbindelsen nu er i offentlig høring.
”Dermed er vi kommet et vigtigt skridt videre i at forbinde ikke blot København og Hamborg – men også Skandinavien med Centraleuropa. Forbindelsen rummer store vækst- og udviklingspotentialer med en rejsetid på 2½ time, som understøtter Københavns Lufthavn og fremtidige højhastighedstog, når forbindelsen åbner i 2021”, siger overborgmesteren.
”I hovedstadsområdet har vi intensiveret arbejdet for at tiltrække flere investeringer og talenter. Jeg er glad for, at vores gode venner på den anden side af Øresund har vist interesse i at deltage i et fokuseret samarbejde om at skabe mere vækst og velfærd under den fælles paraply Greater COPENHAGEN. Sammen står vi stærkere regionalt og internationalt”, siger han.

Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Malmøs tiltrækningskraft
Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh, fremhæver, at infrastrukturen er vigtig for potentialet i Øresundsregionen.
”I planerne om højhastighedstog i Sverige, er det vigtig at systemet kan kobles på det danske og europæiske net, siger hun og understreger, at godstrafikken har stor betydning for væksten, men at den ikke skal fremmes på bekostning af persontrafikken.”
”Når vi alle på en enkel måde kan deltage i hele arbejdsmarkedsregionen og sports-, musik- og kulturbegivenheder på begge sider af sundet, så tager integrationen for alvor fat. Når vi viser og bruger vores fælles styrke, kan vi tiltrække både investeringer, nye virksomheder, kompetent arbejdskraft og samtidig løfte befolkningen i regionen”, siger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hamborgs førsteborgmester, Olaf Stolzt.

Hamborgs førsteborgmester, Olaf Stolzt.

Hamborgs grønne kræfter
Hamborg førsteborgmester, Olaf Stolz, hæfter sig ved, at Femern Bælt-Tunnelen vil åbne for togrejsetider på mellem Hamborg og København på to en halv time og fremhæver også, at Schles­wig-Holstein i sin planlægning lægger op til en større opgradering af jernbaneforbindelserne.
Og for ham er det intet tilfælde, at både Hamborg og København har modtaget prisen European Green Capital.
”Begge byer tilbyder stor ekspertise i grønne, bæredygtige løsninger, som vi er overbevist om er nøglen til fremtidig byudvikling”, siger han og nævner aftalen om samarbejde inden for byudvikling, transport, videnskab, turisme og kultur.
Han nævner det nye milliardstore forskningscenter European Spallation Source i Lund, hvor både Tyskland, Danmark og Sverige er med som et eksempel på potentialet i samarbejdet i kraft af den nye transportkorridor.

EU’s støtte
EU er med sine TEN-T projekter en driver i udviklingen af grænseoverskridende transport.
”Den store støtte fra EU kommer, fordi det er et jernbaneprojekt, der forbinder Skandinavien med Centraleuropa og knytter knudepunkterne sammen, så projektet kan ses som en forlængelse af Øresund og København-Ringsted og hele den udbygning af jernbaneinfrastruktur, som finder sted nord og syd for os”, siger Ajs Dam, Femern A/S.

Der er lukket for kommentarer.