Region Sjælland tænker stort

Regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk.

God infrastruktur skaber vækst og udvikling. Derfor arbejder Region Sjælland målrettet på at få en fast forbindelse over Kattegat og en ny motorvej på tværs af Sjælland.

”En fast Kattegatforbindelse og et bedre vejnet vil være en kraftig vækstdriver, ikke mindst i vores område”, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) og fortsætter:
”Vi har mange store virksomheder i Region Sjælland, som allerede er i vækst og har potentiale til at vokse endnu mere. Men det kræver både gode transportveje og mulighed for at tiltrække det rigtige personale, som tit kommer længere væk fra. Den øgede mobilitet betyder derfor rigtig meget for både borgere og erhvervslivet i regionen.”

Faste forbindelser giver gevinst
Erfaringer fra både Storebælt og Øresund viser, at faste forbindelser giver endnu større gevinst end ventet. Det handler blandt andet om, at virksomheder i vækst tiltrækker andre virksomheder, fortæller Jens Stenbæk:
”Vi ser det blandt andet i Kalundborg, hvor vi har flere store virksomheder, blandt andre Novo Nordisk og Novozymes. Det går godt for dem, og de har potentiale til at vokse endnu mere, hvis de rigtige muligheder er der. Deres vækst smitter af på hele området og skaber en synergi-effekt, som trækker andre virksomheder til. Den tiltrækningskraft har vi brug for, så vi lægger rigtig meget energi i at støtte op omkring klynger af virksomheder, specielt i Vest- og Sydsjælland, som ellers let bliver glemt.”

En ny motorvej på tværs af Sjælland vil have stor betydning for erhvervsudviklingen. På kortet ses nogle af de toneangivende virksomheder på Sjælland.

En ny motorvej på tværs af Sjælland vil have stor betydning for erhvervsudviklingen. På kortet ses nogle af de toneangivende virksomheder på Sjælland.

Mobilitet skaber vækst
Bedre mobilitet vil ikke bare skabe balance i erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det vil også smitte af på udviklingen i hovedstadsområdet og i landet som helhed. En fast forbindelse over Kattegat og motorvej tværs over Sjælland vil nemlig knytte de tre overordnede trafikkorridorer i Danmark sammen og koble dem til tre af hovedindfaldsvejene til København.
”På den måde er Kattegatforbindelsen livsnerven i den ønskede udvikling af Øresundsområdet til en metropol og en forudsætning for, at vi kan opretholde en international lufthavn. Det kræver nemlig et stort opland. Samtidig vil en god lufthavn, der bliver støttet af gode adgangsveje, kunne tiltrække virkeligt store virksomheder både til yderområderne af Sjælland og til Jylland. Vi ser det allerede i Nordsjælland, hvor amerikanske virksomheder gerne lægger filialer, fordi transporttiden til lufthavnen derfra ikke er lang set med amerikanske briller. Den type virksomheder vil vi gerne trække til vores region også.”
Komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse har netop iværksat en analyse af de potentielle væksteffekter for handel, industri og transport af en ny motorvejsforbindelse mellem Kalundborg og Rønnede via Slagelse og Næstved. De første resultater fra analysen vil blive præsenteret på et møde med transportministeren i næste måned.

Erhvervsudvikling og knowhow
Region Sjælland har gennem flere år arbejdet i både Komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse og i Kattegatkomitéen, der ønsker en fast forbindelse over Kattegat mellem Kalundborg og Århus via Samsø.
”Det giver god mening for os at engagere os i den slags udviklingsprojekter, fordi betydningen for vækst og erhvervsudviklingen er stor”, slår Jens Stenbæk fast.
”Selv om vi stadig venter på trafikberegningen af en fast forbindelse over Kattegat, er jeg ikke i tvivl om, at gevinsten vil være stor nok til at bære projektet. På samme måde er den tværgående motorvej helt afgørende for, at den gode effekt af Øresundsbroen og Femern-forbindelsen slår helt igennem. Derfor er det dejligt at se, at staten faktisk prioriterer projektet, og at processen med at få godkendt første etape fra Rønnede til Næstved er i fuld gang.”
Region Sjælland arbejder hele tiden på at fremme erhvervslivet i regionen. Derfor håber regionsformand Jens Stenbæk, at arbejdet med en fast forbindelse over Kattegat kommer i gang, mens den knowhow, regionens virksomheder har oparbejdet i forbindelse med Femern-forbindelsen, stadig er i frisk erindring.

Fakta om Region Sjælland
Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering – og gennem dialog og vidensdeling – skabe de bedste rammer for bæredygtig vækst og for borgernes livskvalitet.
En velfungerende infrastruktur og et effektivt transportsystem er væsentlige forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland. Arbejdsstyrkens mobilitet er således knyttet tæt til fremkommeligheden i regionens infrastrukturer, og vi arbejder blandt andet for at skabe sammenhæng mellem Skåne, Region Sjælland og Nordtyskland til glæde for borgere og erhvervsliv.
Antal kommuner: 17
Indbyggerantal: 819.385
Areal: 7.273 km2

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Fax 70 15 50 09
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dkwww.regionsjaelland.dk

Regionsrådsformand:
Jens Stenbæk
E-mail: jenst@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

Der er lukket for kommentarer.