Stigende aktivitet stiller
heldigvis stigende krav

Tekst: Finn Bruun
Entreprenørerne kan glæde sig over en høj og stigende aktivitet med stor efterspørgsel.

Entreprenørerne kan glæde sig over en høj og stigende aktivitet med stor efterspørgsel.

Selv om der allerede nu er stor efterspørgsel ikke mindst på grund af de store statslige infrastrukturopgaver – Femernforbindelse og København-Ringsted banen f.eks. – har entreprenørerne meget at leve op til: Udbuddene bliver større og kræver meget mere ansvar, og konkurrencen er international.

Jesper Arkil, formand for Vejsektionen i Dansk Byggeri.

Jesper Arkil, formand for Vejsektionen i Dansk Byggeri.

Det fremhæver adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, der også er formand for Vejbygningssektionen i Dansk Byggeri.
”Der er generelt en høj aktivitet inden for infrastruktur, som jo kommer på skyggesiden af en tung krise, hvor der har været meget lidt gang i infrastrukturen. Det viser, at infrastruktur kan være med til at sætte gang i beskæftigelse og udvikling i samfundet”, påpeger han.
”Det er enormt vigtigt, at man i god tid planlægger og sikrer den løbende aktivitet, så der ikke kommer en stop-and-go effekt. Det har vi oplevet mange gange. Det forstærker kriserne og kan give overophedning, når tingene går for stærkt. Så får vi en ketchupeffekt”, siger Jesper Arkil, som ønsker, at man politisk sikrer en fast aktivitet uden for store udsving fra konjunktur til konjunktur.
”Men vi er glade for, at der er en høj og stigende aktivitet, og ser vi fremad, er der masser af udfordringer: For det første oplever vi en ændring i den måde opgaverne bydes ud på. Der er et stort internationalt fokus og opgaverne er væsentligt større samtidig med, at der bliver lagt mere ansvar over til entreprenørerne. Så vi skal blive endnu bedre til at planlægge, designe og projektere og at være konkurrencedygtige også i forhold til de udenlandske virksomheder”, siger han.

Vi opsamler viden
”Det er rigtig positivt. På den måde får vi som entreprenører en bedre mulighed for at gå ind og påvirke projekternes udformning tidligt. Det stiller lidt andre krav til os som virksomheder og til vores medarbejdere, men på den måde bliver vi samlet set mere videnstunge”, fremhæver Jesper Arkil.
”De danske virksomheder bliver nødt til at være gode til det, fordi Danmark er en – lille – del af det europæiske marked. Hvis vi ikke kan levere en særlig vare og en konkurrencedygtig vare, bliver vi sat ud på tilskuerpladserne. De store statslige udbydere er stærkt interesseret i både at få innovation og mere infrastruktur for pengene. Den som kan levere det, er også den, der får opgaverne”, siger Jesper Arkil og understreger behovet for kompetent arbejdskraft, som godt kan være en udfordring.
”Vi har behov for, at der er ingeniører nok, som kan udvikle sig og levere design og det praktiske arbejde”, siger han og åbner for tanken om at tage udenlandsk arbejdskraft ind også i videnstunge job.

Mere infrastruktur for pengene
Selv om entreprenørbranchen gerne vil være grøn, er opgaverne i sig selv tunge, men Jesper Arkil ser produktiviteten som et plus i en helhedstankegang i de store projekter:
”I dag kan vi afgrave og indbygge f.eks. jord til samme priser og omkostninger som for 20 år siden. Det er en markant produktivitetsudvikling”, understreger han og er optimistisk, fordi hans præmis for succes er, at ”vi forstår at omstille os til at kunne levere den vare, der efterspørges. Nemlig mere infrastruktur for pengene, mere innovation og bedre udviklingsmuligheder i samarbejde med vores store bygherrer”.

Der er lukket for kommentarer.