Timemodellen: Bedre togforbindelse giver udvikling

05_Timemodellen med S¿nderjylland_LBC2

Med tog fra Odense til Tinglev på kun én time og videre til Flensborg eller Sønderborg på yderligere en halv time. Urealistisk? Ikke hvis du spørger Region Syddanmark, som ønsker timemodellen udbygget til at omfatte det sydlige Jylland og har bedt rådgivningsfirmaet Atkins vurdere dette.

Anders H. Kaas, afdelingschef i Atkins.

Anders H. Kaas, afdelingschef i Atkins.

Kort sagt går timemodellen ud på, at passagertog engang i 2020’erne skal køre fra København til Odense på en time, videre til Aarhus på en time og derfra til Aalborg på yderligere en time. Det er 1½ time hurtigere end i dag. Første etape er højhastighedsbanen mellem København og Ringsted, som skal stå klar i 2018, anden etape bliver opgradering af strækningen Aarhus-Aalborg og tredje etape strækningen mellem Odense og Aarhus.
”På vegne af regionen og kommunerne samarbejder vi om at få Sønderjylland med i den vision”, fortæller Anders H. Kaas, som er afdelingschef i Atkins.
”Lige nu bliver der etableret dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, og vi mener, at det giver god mening med højklasset togbetjening også i denne del af landet. Det kræver dog samtidig hastighedsopgraderinger, og at timemodel-togene bliver prioriteret i den fremtidige sønderjyske køreplan. Til gengæld vil det både gavne mobiliteten i, til og fra Sønderjylland og give langt flere togpassagerer over grænsen, hvis timemodel-togene føres helt til Flensburg/Hamburg. Strækningen Tinglev-Padborg bør opgraderes til dobbeltspor, hvilket også vil bidrage til bedre at kunne opfylde EU’s mål for banegodstransport, som det er svært at opfylde via Femern-forbindelsen alene.”

Carl Holst, regionsrådsformand Region Syddanmark.

Carl Holst, regionsrådsformand Region Syddanmark.

Synergi i stationsbyer
Ifølge Anders H. Kaas er det vigtigt, at de nye timemodel-stationer skaber synergi i de byer, de bliver placeret i:
”Vi skal blive bedre til at styre udviklingen af områder tæt på stationerne. Hvilke byfunktioner vil have gavn af at ligge tæt på stationen og på toget? Hvilke services og forretninger vil det give mening at tilbyde passagererne, så de uundgåelige skift bliver så behagelige som muligt? Og hvilke tilknyttede faciliteter skal vi planlægge, så transport og parkeringsmuligheder bliver optimale for både de, der bor tæt på, og de, der kommer længere væk fra? Der er gode takter i byer som Aarhus og i Odense, men det kan sagtens udvikles mere.”
Med timemodellen kommer de enkelte stationer til at betjene et større område, og oplandet til den enkelte station kan være forholdsvist stort. Det giver nye muligheder for både at udvikle området og binde det sammen, understreger Anders H. Kaas.
”Som del af vores arbejde vurderer vi den effekt, udviklingen af jernbanen vil have både på lokalsamfundet og i det store perspektiv. En af de ting, vi ser rundt omkring, er en positiv udviklingsspiral i byer, hvor den kollektive trafik bliver udbygget, og den gode udvikling smitter af på hele området.”

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling

Regionen ønsker udvikling
Netop udvikling af regionen er baggrunden for Region Syddanmarks engagement, fortæller regionsrådsformand Carl Holst.
”Vi har sammen med de 22 kommuner peget på tre hovedprioriteter omkring infrastrukturen. Én af dem er timemodellen, hvor Togfonden imødekommer de fleste syddanske ønsker, men netop mangler timemodels-forbindelsen mod den tyske grænse”, siger han og uddyber:
”Derfor har vi bedt Atkins vurdere, hvordan forbindelsen mellem Odense og Sønderjylland via Trekantområdet kan blive en del af timemodellen. Det harmonerer i øvrigt med de bestræbelser, vi i de vestdanske regioner, Schleswig-Holstein og Hamburg har om at styrke Jyllandskorridorens infrastruktur.”
Stephanie Lose, formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling, supplerer:
”Vi arbejder tæt sammen med kommunerne om at indfri byernes udviklingspotentialer, hvor områderne omkring stationerne, især ved de vigtigste stationer, har en meget stor udviklingsmæssig værdi. Vi arbejder med en ny vækst- og udviklingsstrategi for hele regionen, hvor udviklingen omkring stationerne kan udnyttes til gavn for regionens byer. Når man fra statslig side vil udvikle jernbanenettet, vil vi regionalt og lokalt gerne kvittere med at gribe mulighederne.”

Om Region Syddanmark
Region Syddanmark har 1,2 mio. indbyggere, fordelt på 22 kommuner. De 41 medlemmer i Regionsrådet udgør det øverste politiske organ.
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.
Centralt i varetagelsen af den regionale udvikling står den regionale vækst- og udviklingsstrategi, www.regionsyddanmark.dksom Region Syddanmark udarbejder. Heri spiller strategier for den overordnede infrastruktur en vigtig rolle, både som grundlag for regionens vækst og for byernes udviklingsmuligheder i en tiltagende urbanisering.
www.regionsyddanmark.dk
Om Atkins Danmark A/S
Atkins er en af verdens største multidisciplinære rådgivningsvirksomheder. Atkins Danmark har kernekompetencer inden for jernbaner, letbaner, broer & konstruktioner, veje, trafik- og byplanlægning, projekt- og byggeledelse, energi, miljø, GIS og arkitektur.

Når det gælder trafik- og byplanlægning, kan Atkins eksempelvis hjælpe med:
• Strategisk planlægning
• Fysisk planlægning
• Mobilitet
• Cykelfremme
• Handlingsplaner
• Idé- og konceptudvikling
www.atkins.dk• Rejsetidsvurderinger
• Kapacitetsanalyser
• Økonomiske analyser
www.atkins.dk

Der er lukket for kommentarer.