Udbud er vejen til
vækst på jernbanen

Tekst: Jess Ulrik Verge
Foto: Arriva

Foto: Arriva

Hvis flere store strækninger af den danske jernbane sendes i udbud, vil dette kunne løse en række problemer for jernbanen og være med til at bane vej for politiske vækstmål frem mod 2030, mener brancheforeningen Dansk Tog.

Med midler fra bl.a. Togfonden ønsker politikerne at fordoble antallet af passagerer på den danske jernbane frem mod 2030.
I brancheforeningen Dansk Tog tvivles der dog på, om de rette betingelser er til stede for at nå dette mål.
Traditionelt er det staten, der via DSB finansierer togmateriellet i Danmark, og med den igangværende kontraktfornyelse lægger politikerne op til endnu 10 år med DSB i hovedrollen.
“Men vi mener, at vejen til vækst på den danske jernbane går via udbud,” siger Nikolaj Wendelboe, der er formand for Dansk Tog og administrerende direktør for Arriva Danmark.
Med en udbudsstrategi løser man i følge Nikolaj Wendelboe en række forskellige problemer for jernbanetrafikken. Det vil sikre en mere hensigtsmæssig finansiering, større gennemsigtighed og lavere tilskud fra staten.

Formand for brancheforeningen Dansk Tog Nikolaj Wendelboe. Foto: Arriva

Formand for brancheforeningen Dansk Tog Nikolaj Wendelboe. Foto: Arriva

Operatørernes ansvar
“En betingelse for at kunne nå målet om at fordoble passagerantallet i 2030 er selvfølgelig, at man råder over et togmateriel, der kan klare opgaven – og DSB’s udfordringer på dette område er jo kendte.”
“Ved at udbyde togtrafikken lægger man ansvaret for togmateriellet over på de operatører, der vinder udbuddet. Og har man som operatør ansvaret for togsættenes drift og vedligeholdelse, vil man i øvrigt også bedre kunne give passagererne den service, de har brug for,” siger Nikolaj Wendelboe.
En anden fordel ved sende jernbanen i udbud er en større økonomisk gennemsigtighed.
“Når en operatør byder på en strækning, ved han helt præcist hvor mange passagerer, der er på strækningen og kender derfor de forventede billetindtægter. Dermed er der skabt en gennemsigtig businesscase, der fortæller, hvad operatøren skal kunne leve op til inden for de økonomiske rammer og eventuelle statstilskud, der er i kontrakten.”

Lavere tilskud
Nikolaj Wendelboe mener desuden, at en udbudsstrategi vil øge kvaliteten og sænke skatteborgerens finansiering.
“Operatørerne konkurrerer med hinanden om, hvilket bud der sikrer det laveste statslige tilskud. Sådan var det, da Arriva vandt Midt- og Vestjylland, og sådan vil det blive, hvis nye store strækninger af Danmarks jernbane kommer i udbud.”
“Vi mener også, at mere udbud vil kunne give kvaliteten et løft. Her kan vi lære af et eksempel som England, der har Europas mest tilfredse brugere og den højeste vækst i antal passagerer. Stort set hele den engelske jernbane kører i dag uden offentlige tilskud,” siger Nikolaj Wendelboe.

Der er lukket for kommentarer.