Vigtige etaper på Sjælland

Tekst: Jess Ulrik Verge
Danmarks motorvejsnet udbygges yderligere med midler fra Infrastrukturfonden. Foto: Vejdirektoratet

Danmarks motorvejsnet udbygges yderligere med midler fra Infrastrukturfonden. Foto: Vejdirektoratet

Udbygningen af det sjællandske motorvejsnet fortsætter med vigtige bindeled mod Kalundborg og Næstved.

Trængselsproblemer og fremtidige vækstmuligheder er tunge bevæggrunde for politiske beslutninger om at udføre en ny etape af Kalundborgmotorvejen og forbinde Sydmotorvejen med Næstved.
De to projekter tegner sig for i alt cirka 800 mio. kr. ud af de cirka 2,5 mia. kr., der ligger i sommerens trafikaftale mellem regeringen og alle partier undtagen Enhedslisten.
Pengene hentes i Infrastrukturfonden og skal foruden de to motorvejsstrækninger finansiere en række andre vigtige vej- og broprojekter rundt om i landet.
I trafikaftalen er det noteret, at alle projekter er vurderet til at ville give et højt, samfundsmæssigt afkast.

Ulrik Larsen, projekt­leder, Vejdirektoratet.

Ulrik Larsen, projekt­leder, Vejdirektoratet.

Trængsel ved Næstved
Mellem Næstved og Sydmotorvejen ved Rønnede afvikles trafikken i dag ad hovedvej 54, der i dag benyttes af ca. 15.000 biler i døgnet. En del af trafikken består af lastvogne, og der er køddannelser i myldretiden.
Når Femern-forbindelsen åbner, ventes endnu mere trafik i området.
Men nu er der afsat 350 millioner kroner til 1. etape af et projekt, der skal skabe en bedre vejforbindelse mellem Næstved og Sydmotorvejen ved Rønnede.
Der er afsat 15 mio. kr. til en VVM-undersøgelse, der som primært formål skal belyse de natur- og miljømæssige konsekvenser ved projektet.
“Ved udgangen af 2016 vil vi være færdige med VVM-undersøgelsen,” siger projektleder Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet.
Han forventer, at hvis der vedtages en anlægslov kan denne tidligst være vedtaget i midten af 2017.
“Først derefter kan vi gå i gang med detailprojektering, udbudsmateriale og ekspropriering af jord.”

Christian Tolderlund, Vejdirektoratet.

Christian Tolderlund, Vejdirektoratet.

Etape 2 mod Kalundborg
Kalundborgmotorvejen er p.t. kun cirka 6 km lang. Den udgår fra Holbækmotorvejen og ender ved Ringstedvejs skæring, hvorfra den fortsætter til Kalundborg som motortrafikvej.
Trafikken på strækningen er tung, fordi færgeforbindelsen er den eneste Kattegatrute, der betjener store lastbiler.
Samtidig er der stigende trafik af personbiler.
Strækningen har nu fået 427,5 mio. kr. til endnu en motorvejsetape syd om Regstrup i direkte forlængelse af den eksisterende.
“De første 1500 meter opgraderes til motorvej, og resten anlægges som en ny motorvej med belagte nødspor,” forklarer Christian Tolderlund fra Vejdirektoratet.
“Vi arbejder lige nu på forslaget til anlægsloven, som forventes at blive fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar. “Men vi har lagt en tidsplan, der siger, at vi skal i gang i år. Derfor er vi i fuld gang med alt det, vi kan gøre op til lovens vedtagelse. Det vil f.eks. sige landmåling og andre kortmæssige opgaver. Og på de interne linjer arbejder vi med at få sat et projekthold sammen, så vi er klar, når det lovmæssige er på plads,” siger Christian Tolderlund.

Der er lukket for kommentarer.